Nejen lampy a vitráže technikou Tiffany

Vítejte v mém skleněném světě

Všechna má díla jsou inspirována přírodou, která se projevuje buď ve formě nebo ve výzdobě jednotlivých objektů. Sklo pro mě přestává být funkčním a užitným předmětem, stává se z něho ozdoba zcela v duchu mého oblíbeného období Secese.

Všechny mé skleněné objekty jsou vytvořeny z plochého skla technikou vitráže známou z lamp Louise Comforta Tiffaniho.

Při tvorbě používám i své originálmí nápady - objekty jsou v celých plochách perforovány buď geometrickým nebo květinovým motivem. Ke zvýšení plastičnosti používám další ze svých nápadů - překrývání spojů.

Dále ke své práci využívám skleněné kabošony, tromlované polodrahokamy, ale i měděné dráty.

Na přání zákazníka jsem vyráběla světelné objekty z řezaných achátů nebo skleněný objekt s plastickými květy lilií.

 

Welcome to my glass world

All my works are inspired by nature which manifests itself either in the form or in the decoration of individual objects.

Glass ceases to be a functional and useful object for me. It becomes an ornament completely in the spirit of my favorite Art Nouveau period.

All my glass objects are created from flat glass by the stained glass technique known from the lamps of Louis Comfort Tiffani.

In my work I also use my original ideas - the objects are perforated in whole areas with either a geometric or floral motif. To increase plasticity I use another of my ideas - overlapping joints.

In addition I use glass cabochons, tumbled semi-precious stones, as well as copper wires in my work.

At the request of the customer I made luminous objects from cut agates or a glass object with plastic flowers of lilies.